Things to Do in Belem, Portugal

NOTE: This entry is in Tagalog. For my non-Tagalog/Filipino-speaking readers, kindly turn on your favorite web translator.   Halos magwa-walong taon na nang huli akong mapadpad sa Portugal. Pero ang huling bisitang ito ay nananatiling sariwa sa aking isipan. Hindi kalabisan kung sabihing “parang kahapon lang.” Totoo. Parang kahapon lang nang maglakad ako sa Rossio …